نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم (خوارزمی) در تاریخ 1390/04/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1399/12/26ساعت 11:00صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم-(تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای)
مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک مانا الگوريتم مورخ 1399/12/26 ساعت 11:00 - تاییدیه سازمان (تغییر هزینه نرم افزار- امیدنامه ای)
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ1399/10/27 - تجزیه سهام امیدنامه ای
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/07/23 - تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی و تغییر آدرس سایت صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/07/02 - افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری
تغییرات امیدنامه بر اساس مجمع مورخ 1399/04/03 - تغییر هزینه نرم افزار صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/08/25 تصویب ابلاغیه 12020143 سازمان بورس و اوراق بهادار
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/06/30 تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
تغییرات امیدنامه براساس مجمع مورخ 1398/02/07
تغییرات امیدنامه مورخ 1397/11/14
تغییرات امیدنامه صندوق مربوط به مجمع مورخ 17/09/1393
تغییر امیدنامه ای (تغییر حسابرس) مجمع مورخ 97.11.27
تغیرات امیدنامه 1397/07/02