نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مانا الگوریتم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٦ درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداكثر تا مبلغ ١٥ ميليون ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، 2درصد از ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ، 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-4 ، 0.3 درصد از ارزش روزانۀ گواهی سپرده کالایی و سالانه 1 درصد سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها
4 کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 300 و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود.
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 2/5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 230 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 3/0 درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... صرفا هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها 1- 937.500.000 ريال به‌عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- 18.000 ريال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ 3- 4.000ريال بابت صدور و ابطال؛ 4- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر: - از 0 تا 30.000 میلیارد ریال: 0/00005 - از 30.000 تا 50.000 میلیارد ریال: 0/00003 -بالای 50.000 میلیارد ریال: 0/000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر
کارمزد ابطال ب ) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر: ب- ١ ) ٥ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ٧ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب- ٢ ) ٤ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٧ روز و برابر یا کمتر از ١٥ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب- ٣ ) ٣ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ١٥ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب- ٤ ) ٢ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٣٠ روز و برابر یا کمتر از ٦٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب- ٥ ) ١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٦٠ روز و برابر یا کمتر از ٩٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. صندوق