نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
زمان: ساعت 11 روز شنبه 1396/09/18
مکان: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، طبقه اول، واحد 108
دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملکرد سالانه صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی؛
2- بررسی و اخذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/05/23؛
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق و تعیین حق الزحمه ایشان؛
4- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق؛
5- تعیین هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق؛
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
7- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
مدیر صندوق