نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

با توجه به تغییر مدیر صندوق از کارگزاری بانک صادرات ایران به کارگزاری آینده نگر خوارزمی، سرمایه گذاران محترم می توانند جهت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به محل کارگزاری آینده نگر خوارزمی مراجعه نمایند.
 آدرس : تهران، خیابان ولیعصر،بالاتر از چهارراه ولیعصر،خیابان بزرگمهر، ساختمان بزرگمهر،پلاک ١٦،طبقه اول، واحد ١٠٧
تلفن : ٦١٩١٤٠٠٠ 
فکس : ٦١٩١٤٤٤٤
نشانی وب سایت : www.kharazmibroker.com