نصب همراه صندوق fundMobileApp

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در آستانه پذیره نویسی

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در آستانه پذیره نویسی
 
تنها کمتر از یک هفته تا آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی باقی مانده است. صندوقی که با هدف   تـأمین بـازدهی مطلوب با ریسـک محدود بـرای سرمایه¬گذاران غیرحرفه¬ای تشکیل و اداره خواهد شد.
آن گونه که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اعلام کرده است: پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی از روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۰آغاز می شود و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ در شعب منتخب  کارگزاری بانک صادرات ایران ادامه خواهد داشت.علاقه مندان به کسب اطلاعات بییشتر می توانند به پایگاه اینترنتی این صندوق به نشانی www.kharazmifund.com  مراجعه نمایند.
برپایه این خبر ، با برگزاری مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی در ۱۶ فروردین سال جاری، تاسیس این صندوق  با سرمایه ۷,۵۰۰ میلیون ریال کلید خورد. پس از رسمیت یافتن مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی در روز سه شنبه ۱۶ فروردین، نمایندگان مؤسسین از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، کارگزاری بانک صادرات ایران، شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به ترتیب به عنوان رئیس مجمع، ناظر اول و دوم و منشی مجمع انتخاب شدند.
در جلسه این مجمع، همچنین شرکت های کارگزاری بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، مؤسسه حسابرسی همیار حساب و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به ترتیب در سمت ارکان صندوق و به عنوان مدیر، ضامن، متولی و حسابرس این صندوق انتخاب شدند.
همچنین مقرر شد، صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی با مشارکت مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به میزان ۵,۰۰۰ میلیون ریال، شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به میزان ۱,۰۰۰ میلیون ریال، شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان به میزان ۱,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت کارگزاری بانک صادرات به میزان ۵۰۰ میلیون ریال و در مجموع باسرمایه ای بالغ بر ۷,۵۰۰ میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کند.
تصویب اساسنامه و امید نامه، انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق و تصویب طرح اعلامیه پذیره نویسی از جمله مصوبات دیگر مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی است.
از مهمترین ویژگی¬های صندوق¬های سرمایه گذاری مشترک آن است که با تجمیع و به¬ کارگیری منابع خرد و کلان اشخاص و با بهره¬جویی از صرفه¬جویی¬های ناشی از مقیاس، امکان کسب بازدهی مناسب در بازارهای پربازده به ویژه بازار مالی کشور را فراهم می¬آورد.