نصب همراه صندوق fundMobileApp

دریافت مجوز صدور و ابطال الکترونیکی

سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی به اطلاع می رساند، با استناد به نامه  شماره  121/86832 مورخ 1398/03/27  سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تارنمای صندوق امکان پذیر می باشد.

مدیر صندوق 

شرکت سبدگردان الگوریتم


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل