نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

 بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز و ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی ثبت شده به شماره 10896 و شناسه ملی 10320623737 دعوت می‌شود جهت برگزاری مجمع صندوق در ساعت 13 روز شنبه مورخ 07/02/1398 به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، واحد 108 با دستور جلسه زیر، حضور بهم برسانند.

1-     تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها؛

2-     تغییر کارمزد متولی صندوق؛

3-     تغییر سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق؛

4-     حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها و اصلاح بند 8-3 امیدنامه صندوق؛

5-     سایر موارد در اختیار مجمع.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل