نصب همراه صندوق fundMobileApp

آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی_بخش اول

اعلام پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی از ١١ تا ١٥ تير

شركت سرمايه گذاري خوارزمي اعلام كرد: پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی از روز شنبه ١١ تيرماه ١٣٩٠ آغاز مي شود و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ١٥ تيرماه ١٣٩٠ در شعب منتخب شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران ادامه خواهد داشت.
اين شرکت تصريح کرده است: علاقه مندان به شرکت در پذیره نویسی می توانند مبلغ مورد نظر برای خرید واحدهای صندوق را به حساب شماره ٠١٠٣٤٠٣١٥٩٠٠٤ به نام صندوق سرمایه گذاری مشترك خوارزمی (در شرف تاسیس)، نزد بانک صادرات ایران شعبه احمد قصیر واریز كنند و کپی فیش واریزی را به همراه اصل فیش، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی خود، به شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به نشاني دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، خیابان ٢٣، پلاک ١، طبقه اول، واحد ٧ و ٨ (تلفن: ٨٨٧٢٦١٥٧) ارايه نمايند.
اطلاعات بيشتر نيز در سايت www.kharazmifund.com قابل دسترسي است.
 بر پايه اين خبر،صـندوق سرمـایه گذاری مشترک خوارزمی با هدف تـأمین بـازدهی مطلوب از سرمایه گذاری در اوراق بهادار بـرای تمامی سرمایه گذاران تشکیل و اداره خواهد شد. ارکان اين صندوق نيز بدين قرار است:
مدیر: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز